Asociatia Societatea Internationala de Studii Muzicale are ca scop general:
» sprijinirea partenerilor sociali din mediul cultural-artistic si didactic in abordarea problemelor legate de promovarea actului cultural si artistic din perspectiva unei educatii centrate pe performanta;
» promovarea managementului cultural-artistic in toate sectoarele societatii in spiritul economiei de piata si al integrarii valorilor culturale romanesti in circuitul valorilor internationale;
» incurajarea comunicarii, cooperarii si parteneriatului intre toate categoriile de persoane fizice si juridice pentru identificarea si imple-mentarea celor mai importante initiative locale, regionale si nationale;
» crearea unei comunitati culturale performante si competitive in context international, prin adaptarea politicilor comunitare la cerintele democratiei;
» incurajarea participarii institutiilor romanesti la programe internationale prin facilitarea parteneriatului public-privat.

Activitati principale ale Asociatiei:
» organizarea unor activitati de educatie muzicala;
» instruire in domeniul artistic;
» promovarea de evenimente cultural-artistice;
» organizare de cursuri, conferinte, simpozioane, concerte, spectacole, activitati de impresariat artistic;
» practica in domeniul educatiei muzicale si a educatiei cultural-artistice;
» activitati de evaluare si creditare a programelor de studii de perfectionare, specializare si calificare din domeniul artistic.